Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on tärkeää jatkossakin

Tarvitsemme koulutusta ja osaamista voidaksemme pysyä globaalin muutoksen ja markkinoiden mukana: peruskoulutusta, uuteen ammattiin kouluttautumista ja aikuisiällä tapahtuvaa osaamisen päivittämistä. Koulutus on pääomaa, joka takaa Suomelle hyvät edellytykset pärjätä kilpailussa muiden maiden kanssa.

Maailma muuttuu ja samalla vaatimukset työelämässä tuovat eteen uusia asioita. Työpaikalle osuvat muutosneuvottelut saattavat laittaa päivittämään omaa koulutusta tai suuntaamaan täysin uudelle alalle. Erilaiset koulutusmuodot ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen tulevat tässä tärkeään asemaan. Elämme kuitenkin suhteellisen tutkintokeskeisessä maailmassa. Jos ei ole tutkintoa, voi jokin ovi jäädä avautumatta, vaikka osaamista olisi muille jakaa. Erilaisia koulutuksia on runsaasti, ja niiden suorittamisessa otetaan huomioon myös aiempaa osaamista. On tärkeää, että myös työelämässä olevat voivat joustavasti osallistua koulutuksiin niin halutessaan.

Olen iloinen, että Suomessa on mahdollista edetä omista lähtökohdistaan koulutuksen avulla kohti omaa tavoitetta ja toivetta. Se vaatii ponnistelua ja joskus erityistä tukea. Vaikka tie saattaa olla mutkainen ja monipolvinen, haluan kouluttautumisen olevan mahdollista kaikille jatkossakin.

Lapsena saatu varhainen tuki auttaa lasta saamaan parhaan mahdollisen tuen oman opinpolkunsa alussa. Aina tukea ei tarvita kauaa, mutta sen saaminen voi olla merkittävä tekijä lapsen tulevaisuuden opinpolulla. Tähän tarvitsemme myös niitä osaavia ammattilaisia, jotka jaksavat auttaa lapsia ja nuoria löytämään omat vahvuutensa sekä antavat tarvittavaa tukea. Ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla on tärkeää myös opettamisen ammattilaisille. Lisäksi tulisi muistaa myös opettajien työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Olemme kaikki erilaisia oppijoita. Toiselle uppoaa parhaiten lukeminen, toiselle kuunteleminen, ja kolmas oppii parhaiten itse tekemällä. Tämä monimuotoisuus ja oppimisen erilaiset muodot tulee jatkossakin mahdollistaa. Emme voi lähteä sille tielle, että lasten ja nuorten tai aikuisopiskelijoiden pitää itse sisäistää tietty asia, ja tenttiä se vain läpi. Koulutuksesta leikkaaminen asettaa oppijat eriarvoiseen asemaan.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus antaa mahdollisuuden mennä siihen toisen asteen koulutukseen, joka vie kohti unelma-ammattia – ilman, että nuoren täytyy pohtia, tai vanhempien päättää, onko koulutukseen varaa. Tämä on tärkeä mahdollistaa myös jatkossa.

Korkeakouluun voi päästä montaa erilaista väylää pitkin. On tärkeää, että tulevaisuudessakin korkeakouluissa voi opiskella eri koulutusmuotojen kautta. Silti kaikkien ei tarvitse olla korkeasti koulutettuja, vaan osaajia ilman korkeakoulututkintoakin tarvitaan nyt ja jatkossa. Heille pitää antaa arvoa siinä missä korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Panostetaan siis jatkossa entistä enemmän koulutukseen, ja mahdollistetaan osaamisen kehittäminen iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.

 Piia Olkinuora (sd.)
eduskuntavaaliehdokas